POLITIKA PRIVATNOSTI ZA POTROŠAČE 

Ažurirano: 26.04.2020

 

WarnerMedia („mi“, „nas“, „naš“) je vodeća grupacija kompanija za medije i zabavu. Ova Politika privatnosti objašnjava koje podatke o ličnosti pojedinaca („vi“) koji stupaju u interakciju sa našim Ponudama („Informacije“) WarnerMedia kompanije prikupljaju, koriste, dijele i na drugi način obrađuju. Takođe, ova Politika privatnosti ne odnosi se na Digitalne usluge koje predstavljaju usluge na mreži namijenjene djeci. 

 

Porodica WarnerMedia kompanija sastoji se od niza različitih pravnih lica i poslovnih jedinica. U ovoj Politici privatnosti, „Rukovalac“ vaših Informacija označava kompaniju koja odlučuje u koje svrhe se one obrađuju i način na koji se obrađuju. Koja WarnerMedia kompanija ima ulogu Rukovaoca u vezi sa obradom vaših Informacija zavisiće od toga koju Ponudu koristite; to će često biti WarnerMedia kompanija odgovorna za pružanje te Ponude, kao što može biti utvrđeno u našim odredbama i uslovima.

 

U nekim okolnostima, više od jednog Rukovaoca može biti odgovorno za obradu vaših Informacija, na primjer, kada se Informacije dijele sa drugim WarnerMedia kompanijama u svrhu utvrđenu u ovoj Politici privatnosti. Posjetite našu Listu rukovalaca za više detalja. Ako i dalje imate pitanja o relevantnom Rukovaocu, obratite nam se koristeći jedan od metoda navedenih u nastavku.

 

Prema zakonima nekih zemalja van Evropskog ekonomskog prostora, možda će nam trebati vaš pristanak za obradu vaših Informacija navedenih u ovoj Politici privatnosti. Osim u slučaju da nam date naznake koje ukazuju suprotno, kao što je odbijanje saglasnosti ili nedavanje saglasnosti ako se to zatraži, i gdje je to dozvoljeno zakonom, davanjem Informacija ili drugim stupanjem u interakciju sa našim Ponudama dajete pristanak za naše korišćenje Informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

SADRŽAJ

OPSEG OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Pažljivo pročitajte ovu politiku. Ona objašnjava koje vrste Informacija o vama možemo da prikupljamo, u koje svrhe, i metode pomoću kojih ih prikupljamo i (gdje je primjenljivo) zakonit osnov na kojem to činimo, kao i informacije o čuvanju podataka, vašim pravima i o tome kako da nam se obratite. Ova Politika privatnosti pokriva naše aktivnosti obrade podataka na mreži i van mreže, uključujući Informacije koje prikupljamo preko naših različitih Ponuda, poput onih navedenih u nastavku: 

Digitalne usluge:

 • WarnerMedia veb-sajtovi, uključujući aktivnosti koje se obavljaju preko naših veb-sajtova, kao što su ankete, istraživačke studije, testovi fokus grupa, promocije, takmičenja i izvlačenja nagrada, kupovine u okviru naših usluga, pozivi na akciju za sadržaj koji generišu korisnici („UGC“) i pretplate na biltene;
 • Mobilne aplikacije, uključujući aktivnosti koje se obavljaju preko naših aplikacija, kao što su one navedene za naše veb-sajtove;
 • Usluge pretplate ili druge usluge strimovanja koje WarnerMedia nudi potrošačima i usluge gdje dobijate naš audio-vizuelni sadržaj preko naših veb-sajtova, mobilnih aplikacija i/ili preko usluge koju obezbjeđuje treća strana, kao što je dobavljač internet usluga, premium TV platforma ili operater mobilne telefonije;
 • Konzole za igrice;
 • Naše stranice obožavalaca/kanali/nalozi na društvenim mrežama trećih strana (npr. zvanične stranice na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-u).

Usluge van mreže:

 • Studijske ture;
 • Atrakcije i izložbe (npr. zabavni parkovi, marketinške aktivnosti na kongresima ili drugim javnim mjestima, VR iskustva uživo) kojima upravlja kompanija WarnerMedia; i 
 • Događaji kojima prisustvujete kao potrošač ili gost (za razliku od prisustvovanja u poslovnom svojstvu), kao što su premijere filmova, marketinški i influenserski događaji, fokus grupe ili testovi korisnika i privatni događaji koji se održavaju u našim prostorijama ili iznajmljenim studijima.

Imajte na umu da Informacije koje prikupljamo preko jednog izvora (npr. WarnerMedia veb-sajt) možemo da kombinujemo sa Informacijama koje prikupljamo iz drugog izvora (npr. mobilna aplikacija), uključujući Informacije koje eventualno prikuplja druga WarnerMedia kompanija ili treća strana (kao što je dalje opisano u nastavku). Imajte na umu i da naše Usluge van mreže mogu da uključuju vašu interakciju sa našim Digitalnim uslugama i obrnuto, na primjer, kada rezervišete studijsku turu ili učešće u marketinškom događaju preko WarnerMedia veb-sajta. Određenim WarnerMedia Ponudama (na primjer, nekim zabavnim parkovima sa brendom WarnerMedia, internet prodavnicama i kupovinama u aplikacijama) ne upravlja WarnerMedia, već nezavisni korisnik licence ili prodavnica aplikacija; svaka obrada vaših podataka o ličnosti od strane takvog korisnika licence ili prodavnice aplikacija nije predmet ove Politike privatnosti, zato pažljivo provjerite da li se relevantni uslovi odnose na kompaniju WarnerMedia ili ne. 

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo, koristimo, dijelimo i na drugi način obrađujemo sljedeće kategorije Informacija:

 

1) Informacije koje možemo da prikupljamo od vas:

 

 • Informacije o registraciji, nalogu i prijavljivanju, uključujući informacije o vama kada se registrujete ili prijavite kod nas za neku od naših Ponuda (npr. ime, korisničko ime, lozinka, imejl, kontakt podaci, datum rođenja ili starost, interesovanje za naš sadržaj, itd.) 
 • Informacije o vašoj kupovini Ponude, uključujući relevantne informacije o plaćanju (npr. informacije o kreditnoj kartici). Možemo da obrađujemo i Informacije o probnim periodima, iskorišćavanju nagrada ili promocija, periodima bez aktivne pretplate, istoriji plaćanja i svim propuštenim uplatama.
 • Informacije o vašem korišćenju neke Ponude ili učešću u nekoj Ponudi, uključujući informacije o tome da li ste otvorili imejl koji smo vam poslali, kako vi (uključujući bilo koji nalog koji koristite) stupate u interakcije sa Digitalnom uslugom, sadržaju koji ste pregledali ili objavili, oglasima sa kojima ste stupali u interakcije, igricama koje ste igrali i nivou koji ste dostigli, vašim preferencijama i interesovanju i upotrebi raznih funkcija , programa, usluga i sadržaja dostupnih u Digitalnoj usluzi. Ovo može da uključuje i demografske informacije, uključujući na nivou pojedinca ili domaćinstva.
 • Informacije koje dostavljate tokom učešća u anketama potrošača, istraživačkim studijama ili testovima fokus grupa, uključujući odgovore na mreži ili pisane odgovore i, kada je to primjenljivo, snimanje vaših audio ili video intervjua.
 • Prijave na promocije, takmičenja, izvlačenja nagrada ili pozive na akciju, uključujući slike, video zapise i tekst.
 • Pristup kameri, uključujući slučajeve gdje, za neke Digitalne usluge, tražimo dozvolu za pristup kameri vašeg uređaja. Ako date dozvolu, možda ćete moći da pravite slike ili video zapise u okviru aplikacije, da nam ih šaljete ili da pristupite određenim funkcijama proširene stvarnosti („AR“). Neke od ovih funkcija se mogu oslanjati na sisteme kamera radi praćenja kretanja vaših očiju i drugih karakteristika lica ili vašeg neposrednog okruženja radi primjene AR efekata.
 • Osjetljive podatke, uključujući kada odlučite da dijelite Informacije kao dio jedne od naših Ponuda ili kada dostavljate Informacije tokom jedne od naših anketa ili sesija za povratne informacije, uključujući, gdje je to dozvoljeno mjerodavnim pravom, informacije koje se odnose na vaše fizičko ili mentalno zdravlje, rasu ili etničku pripadnost, vjerska ili filozofska uvjerenja, seksualni život ili seksualnu orijentaciju ili politička uvjerenja. U nekim Ponudama koje uključuju funkcije dinamičke zabave možemo, uz vaš pristanak i u skladu sa mjerodavnim pravom, prikupljati informacije kao na primjer putem skeniranja lica, praćenja očiju ili reakcije kože koje se mogu smatrati biometrijskim.
 • Informacije o vašem angažovanju na društvenim mrežama, uključujući vaše interakcije sa našim stranicama obožavalaca/kanalima/nalozima u zajednicama trećih strana, forumima i sajtovima društvenih mreža, uslugama, dodatnim komponentama i aplikacijama („Sajtovi društvenih mreža“). Ovo može da uključuje objave, vaša „sviđanja“ i drugi sadržaj koji je generisao korisnik, a koji možete da dostavite, kao i detalje o sebi, kao što su vaše ime, korisnički identifikator, fotografija profila, rođendan i, kada nam to dozvolite, liste prijatelja i ljudi koje pratite. Za informacije o tome kako možete da prilagodite podešavanja privatnosti na Sajtovima društvenih mreža i kako ti Sajtovi društvenih mreža postupaju sa vašim podacima o ličnosti i sadržajem, pogledajte njihove smjernice za pomoć u vezi sa privatnošću, politike privatnosti i uslove korišćenja.
 • Informacije koje se dijele na WarnerMedia javnim forumima ili forumima zajednice , uključujući kada dijelite fotografije, pisma, video zapise ili komentare tokom učešća na forumima na mreži. U zavisnosti od vaših podešavanja privatnosti, ove informacije ili sadržaj i vaše korisničko ime mogu postati javni na internetu ili unutar zajednice korisnika. Ne možemo da spriječimo dalju upotrebu ovih informacija nakon što ih podijelite na javno dostupnom forumu ili forumu zajednice. Pogledajte politike privatnosti konkretnog foruma za više informacija o tome kako oni postupaju sa vašim Informacijama. 
 • Informacije o vašoj lokaciji, uključujući kada su izvedene iz podataka o uređaju (kao što su IP adresa ili državni kod), interakcije vašeg uređaja sa našim Digitalnim uslugama, ili, uz vaš pristanak, Informacije o tačnoj lokaciji vašeg uređaja (npr. geolokacija preko mobilnih uređaja).
 • Informacije o događaju, uključujući slike i klipove, bilo da smo ih mi ili treća strana u naše ime snimili na štandu ili drugim sredstvima, kao i druge Informacije koje se odnose na organizaciju događaja i upravljanje događajem, kao što su alergije na hranu i drugi individualni zahtjevi. 
 • Tehničke Informacije/Informacije o korišćenju sa vašeg uređaja, uključujući tip uređaja, pregledač, jedinstveni identifikator uređaja, operativni sistem, dobavljača internet usluga, identifikator mobilnog uređaja i/ili identifikator mobilnog oglašavanja, identifikator povezanog uređaja (uključujući identifikator povezanog televizora), IP adresu, mrežne atribute, atribute i podešavanja televizijskih uređaja i aplikacija, i druge atribute i podešavanja uređaja ili pregledača. 
 • Informacije o vašim korisničkim upitima, uključujući situacije kada nam se obratite preko jedne od naših službi podrške za korisnike, imejl adresa, opcija za ćaskanje sa korisničkom službom, obrazaca ili sistema tiketiranja, Sajtova društvenih mreža i korisničkih kol-centara, gdje pozivi mogu biti snimljeni. 

 

2) Informacije koje možemo da prikupljamo o vama iz drugih izvora, uključujući prijatelje:

 

Informacije iz drugih izvora. Informacije povremeno kombinujemo sa ostalim informacijama na mreži koje dobijamo, uključujući informacije o korišćenju u vezi sa vašim interakcijama sa drugim veb-sajtovima i oglašavanjem na mreži i medijima. Takođe dopunjujemo ili kombinujemo Informacije sa Informacijama iz niza drugih izvora ili eksternih zapisa, uključujući nezavisne dobavljače podataka koji nam obezbjeđuju Informacije kao što su demografija, istorija transakcija i kupovina; Informacije o sadržaju i oglasima sa kojima stupate u interakcije. Informacije o vama možemo da dobijamo i od vaših prijatelja koji vas pozovu na interakciju sa bilo kojom od naših Digitalnih usluga. Informacije možemo da dobijamo od trećih strana sa kojima imate ugovor o pretplati koji uključuje pristup našem sadržaju ili uslugama.

 

Informacije od prijatelja. U određenim situacijama možemo omogućiti prijateljima koji koriste naše Ponude da dostave informacije o vama. Na primjer, neko može da podnese Informacije na našim veb-sajtovima da bi vas pozvao da učestvujete u Ponudi, dajete preporuke ili dijelite sadržaj putem neke od naših aplikacija ili da bi više igrača dijelilo istu sesiju igrice. Obradom ovih zahtjeva možemo da dobijemo vaše Informacije, uključujući vaše ime, kontakt podatke, ili informacije o vašem interesovanju za naše Ponude i njihovo korišćenje. 

 

KAKO KORISTIMO INFORMACIJE

Informacije možemo da koristimo u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti, ili kako je saopšteno u trenutku prikupljanja. U nastavku ćemo objasniti naše različite svrhe, sve aktivnosti obrade za koje smatramo da će možda zahtijevati dodatna objašnjenja i, tamo gdje je potrebno, „zakoniti osnov“ na koji se oslanjamo prilikom obrade vaših Informacija. 

 

Imajte na umu da, iako se Informacije mogu obrađivati za više od jedne svrhe (npr. Informacije koje pribavljamo prilikom Obezbjeđivanja naše Ponude se takođe mogu koristiti i za Poboljšanje i razvoj naše Ponude i/ili za Marketing i personalizovano oglašavanje), neće sve svrhe ili aktivnosti obrade navedene u nastavku nužno biti primijenjene u svakom slučaju. Naše posebno korišćenje vaših Informacija zavisiće od Ponude u koju se uključite i načina na koji stupate u interakcije sa nama, uključujući dozvole koje nam dajete (npr. da li pristajete na određena korišćenja, kao što je direktni marketing) i druge kontrole koje primjenjujete u vezi sa našom obradom vaših Informacija (npr. da li birate da odbijete saglasnost ili ne, kada je to ponuđeno). Vaša mogućnost da upravljate nekim svrhama u koje se vaše Informacije obrađuju opisana je u odjeljcima ZAHTJEVI LICA ZA OSTVARENJE PRAVA i KOLAČIĆI I OSTALE TEHNIČKE INFORMACIJE u nastavku. 

 

Obezbjeđivanje naših Ponuda

 

Vaše Informacije možemo da koristimo u svrhu podešavanja vašeg naloga kod nas, vašeg registrovanja za Ponudu, omogućavanja da je platite, obezbjeđivanja Ponude, omogućavanja vašeg učešća u promociji, takmičenju, izvlačenju nagrada ili pozivu na akciju za podnošenje UGC, ili održavanja Ponude i rješavanja svih problema. Ovo može da uključuje sprovođenje primjenljivih odredbi i uslova (npr. za naše usluge pretplate, ograničenja broja uređaja i prikazivanje odgovarajućeg sadržaja na osnovu lokacije) i optimizaciju isporuke Ponude na svaki konkretan uređaj koji se koristi za pristup Ponudi i obezbjeđivanje funkcije „nastavi gledanje“ za naše usluge pretplate.

 

U zemljama u kojima naša obrada Informacija zahtijeva zakoniti osnov, oslanjamo se na sljedeće:

 • Znatan dio naše obrade, kao što je pružanje i održavanje naših Ponuda, neophodan je za sklapanje ili izvršavanje ugovora koji imamo sa vama, uključujući pružanje mogućnosti novim klijentima da se prijave ili registruju kod nas i postojećim klijentima da se prijave na naše Digitalne usluge.
 • Drugi tipovi obrada su potrebni radi naših „legitimnih interesa“ (ili legitimnih interesa drugih), uključujući:
 • Vođenje našeg preduzeća, obezbjeđivanje naših Ponuda i usluživanje naših klijenata;
 • Kontaktiranje sa našim klijentima povodom važnih obavještenja ili ažuriranja; 
 • Kontaktiranje sa našim klijentima povodom njihovih transakcija, kupovina i pobjeda u takmičenjima;
 • Personalizovanje sadržaja i davanje preporuka za drugi sadržaj;
 • Ostvarivanje i/ili sprovođenje prava koja su nam dodijeljena pod odredbama i uslovima Ponude;
 • Olakšavanje plaćanja za naše Ponude.
 • Za ostale tipove obrada možemo da se oslonimo na vaš pristanak (ako je dat). 

Poboljšanje i razvoj naših Ponuda

 

Vaše Informacije možemo da koristimo u svrhu analize, poboljšanja, personalizovanja i procjene naših Ponuda i vašeg korišćenja istih, kao i za razvoj novih Ponuda. To može da obuhvati analizu vaših odgovora na ankete za potrošače.

 

U zemljama u kojima naša obrada Informacija zahtijeva zakoniti osnov, oslanjamo se na sljedeće: 

 • Neki tipovi obrada su potrebni radi naših „legitimnih interesa“ (ili legitimnih interesa drugih), uključujući:
 • Poboljšanje i razvoj naših Ponuda.
 • Kreiranje efikasnosti u našem poslovanju.
 • Razumijevanje potrošačkih trendova i interesovanja, uključujući putem utisaka potrošača, istraživanja tržišta, i mjerenja performansi sadržaja.
 • Prikupljanje statističkih podataka o korišćenju naših Ponuda.
 • Za ostale tipove obrada možemo da se oslonimo na vaš pristanak (ako je dat).

Marketing i personalizovano oglašavanje

 

Vaše Informacije možemo da koristimo u svrhu marketinga i/ili oglašavanja naših Ponuda i ponuda naših klijenata i partnera. WarnerMedia koristi tehnologije oglašavanja (AdTech), kao što su licitiranje u realnom vremenu, radi unovčavanja prostora za oglašavanje u okviru svojih Digitalnih usluga i/ili radi kreiranja „profila“ na osnovu Informacija o vašim interakcijama sa nama, uključujući naše Ponude, dobavljače usluga i naše partnere i njihove veb-sajtove, aplikacije i oglašavanje na mreži, koji se koristi za pružanje personalizovanog oglašavanja i marketinga. Takođe, možemo da objedinimo informacije o korisnicima da bismo kreirali grupe ili kategorije korisnika, kao što su „segmenti“, da bismo sa vama komunicirali o našim ponudama i da bismo vas obavijestili o ponudama naših klijenata i partnera, uključujući na Sajtovima društvenih mreža. 

 

Iako obrada vaših Informacija u ovu svrhu može da uključi algoritam koji automatski bira oglašavanje za koje je predviđeno da će vas zanimati, mi ne donosimo potpuno automatizovane odluke koje mogu imati pravni ili značajan uticaj na vas bez vašeg izričitog pristanka ili gdje je to na drugi način dozvoljeno mjerodavnim pravom.

 

Takođe možemo da koristimo UGC u svrhe marketinga ili oglašavanja, u skladu sa relevantnim odredbama i uslovima Ponude.

 

U zemljama u kojima naša obrada Informacija zahtijeva zakoniti osnov, oslanjamo se na sljedeće: 

 

 • Da bismo koristili UGC koji ste dostavili, oslanjaćemo se na prava koja su nam dodijeljena pod odredbama i uslovima Ponude i na izvršenje našeg ugovora sa vama.
 • Drugi tipovi obrada za Marketing i personalizovano oglašavanje su potrebni radi naših „legitimnih interesa“ (ili legitimnih interesa drugih), uključujući:
 • Unapređenje naših komercijalnih interesa putem marketinga i oglašavanja Naših Ponuda, uključujući angažovanje u kontekstualnom (koje se ne zasniva na podacima) oglašavanju, analitici i mjerenju performansi oglasa; 
 • Proširivanje naše baze klijenata putem produbljivanja odnosa sa postojećim klijentima i razvojem novih klijenata;
 • Korišćenje UGC koji ste dostavili (osim ako to nije neophodno za izvršenje ugovora sa vama ili ako možemo da zatražimo vaš pristanak); i,
 • Promovisanje WarnerMedia brenda i na mreži i van mreže.
 • U određenim jurisdikcijama, za određene tipove obrade, kao što su oglašavanje zasnovano na interesovanjima ili kada direktne marketinške poruke šaljemo imejlom, tekstualnom porukom ili SMS-om, porukama na Sajtovima društvenih mreža, oslanjamo se na vaš pristanak (kada je dat). 

Pružanje Uusluga korisničke službe 

 

Vaše Iinformacije možemo da koristimo u svrhu pružanja Uusluga korisničke službe, uključujući obradu bavljenje vašimh upitima i žalbamai (uključujući rješavanje problema), bilo da nas kontaktirate prijeko telefona, i-mejla, okvira za ćaskanje, obrazaca ili usluga tiketiranja, pisma, veb-sajta ili putem Sajta društvene mreže.

 

U zemljama u kojima naša obrada Iinformacija zahtijeva zakonitisku osnovu, oslanjamo se na sljedeće: 

 • Neki tipovi aktivnosti obrade biće nam neophodni da bismo izvršili naš ugovor sa vama radi obezbjeđivanja Ponude. 
 • Neki tipovi aktivnosti obrade biće neophodni da bi se ispunile naše zakonske obaveze.
 • Neki tipovi obrada biće potrebni radi naših legitimnih interesa (ili legitimnih interesa drugih), uključujući:
 • Odgovaranje na upite i žalbe naših klijenata;
 • Praćenje napretka i efikasnosti našeg odgovora; i
 • Unaprjeđenje naših Usluga korisničkeih službei.

Otkrivanje, sprječavanje i istraživanje kriminalnih i drugih nezakonitih aktivnosti

 

Vaše Iinformacije možemo da koristimo u svrhu otkrivanja, sprječavanja ili istraživanja kriminalnih aktivnosti (uključujući prevaru i kršenje autorskih prava), zaštite bezbjednosti korisnika i sprovođenja naših građanskih prava na sudovima. Na primjer, tamo gdjekada je potrebno, vaše Iinformacije možemo da dijelimo sa organima za sprovođenje zakona ili da ih koristimo za pokretanje pravnog postupkapreduzimanje pravnih radnji protiv vas radi ostvarivanja naših prava.

 

U zemljama u kojima naša obrada Iinformacija zahtijeva zakonitinsku osnovu, oslanjamo se na sljedeće: 

 • Neki tipovi aktivnosti obrade biće neophodni da bi se ispunile naše zakonske obaveze.
 • Neki tipovi obrada biće potrebni radi naših legitimnih interesa (ili legitimnih interesa drugih), uključujući:
 • Zaštitu naših poslovnih interesa i prava, privatnosti, bezbjednosti i imovine, ili poslovnih interesa i prava, privatnosti, bezbjednosti i imovine naših klijenata i korisnika;
 • Uspostavljanje, sprovođenje ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva; 
 • Dijeljenje vaših Iinformacija sa trećim stranama da bismo dobili dozvolu da primjenjujemo dostupne pravne ljekove ili ograničimo štetu koju bismo mogli da pretrpimo.

Ispunjavanje zakonskih obaveza 

 

Vaše Iinformacije možemo da koristimo u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obaveza, uključujući računovodstvena pravila, odgovaranje na Zzahtjeve lica za ostvarenje individualna prava i odgovaranje na zahtjeve regulatorniha tijela, sudskih vlasti i organa za sprovođenje zakona ili vladinih tijela.

 

U zemljama u kojima naša obrada Iinformacija zahtijeva zakonitisku osnovu, oslanjamo se na sljedeće:

 • Ovi tipovi aktivnosti su neophodni da bi se ispunile naše zakonske obaveze.

DELJENJE I OTKRIVANJE INFORMACIJA

Informacije dijelimo i otkrivamo sljedećim stranama, u svrhe navedene u nastavku:

 

U okviru AT&T i/ili WarnerMedia

 

WarnerMedia je dio AT&T grupacije kompanija. WarnerMedia kompanije i AT&T kompanije se međusobno podržavaju i stupaju u interakciju radi obavljanja poslovanja. Kao rezultat toga, WarnerMedia kompanija i/ili AT&T kompanija mogu da prime vaše Informacije radi obrade u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti, kada postoji pravni osnov za to i u skladu sa svim dozvolama koje ste dali (npr. da li želite ili ne želite da primate marketinške poruke) i bilo kojim drugim kontrolama koje sprovodite u vezi sa našom obradom vaših Informacija (npr. ako ste odlučili da onemogućite određenu obradu), kao što je opisano u odjeljcima ZAHTJEVI LICA ZA OSTVARENJE PRAVA i KOLAČIĆI I OSTALE TEHNIČKE INFORMACIJE u nastavku.

 

Van AT&T i/ili WarnerMedia

 

Nezavisni dobavljači usluga. Naši agenti i ugovarači imaju pristup Informacijama radi pomoći u obavljanju usluga koje nam pružaju, kao što su, između ostalog, ispunjenje, kreiranje, održavanje, hosting i isporuka naših Ponuda, vođenje marketinga, pružanje IT usluga i bezbjednosti, rukovanje plaćanjima, ispunjavanje imejla i narudžbina, upravljanje promocijama, takmičenjima i izvlačenjima nagrada, sprovođenje istraživanja, mjerenja i analitike, dobijanje utisaka, ili korisničke usluge.

 

Povezani Sajtovi društvenih mreža trećih strana. Neke od naših Digitalnih usluga sadrže poveznice do drugih sajtova, uključujući Sajtove društvenih mreža, u svrhe interakcije sa klijentima i marketinga. Postupanje sa informacijama Sajtova društvenih mreža može se razlikovati od našeg, pa bi prije nego što pošaljete svoje podatke o ličnosti trebalo da pogledate njihovu politiku privatnosti i uslove, jer nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje se dostavljaju ovim trećim stranama ili koje ove treće strane prikupljaju.

 

Nezavisni partneri. Ponekad nudimo Digitalne usluge i Usluge van mreže koje sponzorišu ili kobrendiraju identifikovane treće strane. Zahvaljujući ovim odnosima, treće strane prikupljaju ili pribavljaju podatke o ličnosti od vas tokom aktivnosti. Mi ne kontrolišemo korišćenje podataka o ličnosti koje obavljaju ove treće strane. Savjetujemo vam da pročitate njihove politike privatnosti da biste se upoznali sa njihovim praksama koje se odnose na podatke. 

 

Dobavljači tehnologije oglašavanja (AdTech). Određene Informacije dijelimo sa trećim stranama (npr. drugim kompanijama, trgovcima na malo, istraživačkim organizacijama, oglašivačima, agencijama za oglašavanje, oglašivačkim mrežama i platformama, participativnim bazama podataka, izdavačima i neprofitnim organizacijama) radi obrade, uglavnom u heširanom ili deideintifikovanom obliku, da bismo vam pružili oglašavanje na osnovu vaših interesovanja, uključujući, kad je to moguće, licitiranje u realnom vremenu. U nekim slučajevima takođe možemo da dijelimo segmente ili prilagođene podatke o publici sa trećim stranama u marketinške svrhe. Za više informacija pogledajte odjeljke (i) svrha Marketinga i personalizovanog oglašavanja, iznad (ii) Kolačići i ostale tehničke informacije i (iii) Izbori oglasa u nastavku.

 

Ostale treće strane. U slučaju vjerovatne promjene kontrole preduzeća (ili dijela preduzeća), poput prodaje, spajanja i pripajanja ili bilo koje transakcije ili reorganizacije, vaše Informacije možemo da dijelimo sa zainteresovanim stranama, uključujući kao dio bilo kog procesa temeljnih provjera (due diligence) sa novim ili potencijalnim vlasnicima preduzeća i njihovim odgovarajućim stručnim savjetnicima. 

 

Organi za sprovođenje zakona, vlasti i sudovi. Informacije otkrivamo kada je to potrebno za sprječavanje, istragu ili gonjenje za krivična djela, a takođe i kao odgovor na pravni postupak, npr. kao odgovor na sudski nalog ili sudski poziv ili kao odgovor na zahtjev regulatornog tijela, vladinog organa ili organa za sprovođenje zakona. 

 

Javni forumi. Ako Informacije objavljujete ili dijelite tokom interakcije sa nekom od naših Digitalnih usluga ili putem Sajta društvene mreže, u zavisnosti od prirode usluge ili vaših podešavanja privatnosti, ove Informacije mogu postati javne, nakon čega ne možemo spriječiti dalje korišćenje ili dijeljenje ovih Informacija. Informacije o tome kako možete da prilagodite podešavanja privatnosti na Sajtovima društvenih mreža potražite u njihovim uputstvima za pomoć u vezi sa privatnošću i uslovima korišćenja.

ČUVANJE PODATAKA

U širem smislu, vaše Informacije ćemo čuvati onoliko koliko je to potrebno u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. To znači da će se rokovi čuvanja razlikovati u zavisnosti od tipa Informacija i razloga iz kojih smo uopšte prikupljali Informacije. Na primjer, neke Informacije u vezi sa pružanjem naših Ponuda prema vama čuvaće se nekoliko godina da bi se poštovale razne zakonske obaveze u vezi sa finansijama i porezima. Imamo detaljne interne politike čuvanja podataka koje određuju razne rokove čuvanja za različite kategorije Informacija, u zavisnosti od naših zakonskih obaveza i od toga da li postoji komercijalna potreba za čuvanjem Informacija. Nakon isteka roka čuvanja, Informacije se bezbjedno brišu, osim ako su neophodne za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva. Za dodatne informacije u vezi sa važećim rokovima čuvanja, trebalo bi da nam se obratite koristeći metode za kontaktiranje navedene u nastavku.

ZAHTEVI ZA INDIVIDUALNA PRAVA

Pod određenim uslovima imate pravo da tražite da ispunimo jedan ili više sljedećih zahtjeva. Prije nego što to učinimo, od vas možemo da zatražimo dokaz o identitetu ili druge dodatne informacije.

 

 • Pravo na pristup i ispravljanje: Možete da zatražite detalje o Informacijama koje imamo, zajedno sa kopijom svojih Informacija i ispravku bilo kojih grešaka u svojim Informacijama. 
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Pravo, u određenim okolnostima, da zatražite brisanje svojih Informacija. U određenim slučajevima možda nećemo biti u mogućnosti da izbrišemo neke tipove Informacija, posebno kada imamo zakonsku obavezu da te Informacije čuvamo (npr. u svrhe regulatornog izvještavanja) ili, na primjer, kada želite da vam i dalje pružamo Ponude a obrada Informacija je neophodna za pružanje Ponude.
 • Marketinške poruke i dijeljenje sa trećim stranama. Pružamo vam priliku da izrazite svoje želje u vezi sa primanjem određenih marketinških poruka od nas i našim dijeljenjem Informacija sa pouzdanim partnerima za njihove svrhe direktnog marketinga. Za više informacija pogledajte odjeljak „Izbori oglasa“ u nastavku. 
 • Pravo na prenosivost: Pravo da u nekim slučajevima svoje Informacije primate u digitalnom formatu ili da ih direktno prenesete drugom rukovaocu (kad je to tehnički izvodljivo).
 • Pravo na prigovor: Pravo na prigovor (iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju) na obradu vaših Informacija na osnovu naših legitimnih interesa, uključujući i u svrhe direktnog marketinga. 
 • Pravo na povlačenje pristanka: Pristanak u vezi sa bilo kojom obradom Informacija koja se zasniva na pristanku možete da povučete u bilo kom trenutku. 

 

 

Svaki zahtjev za ostvarivanje ovih prava procijenićemo od slučaja do slučaja. Možda postoje okolnosti u kojima zakonski nismo obavezni da udovoljimo zahtjevu zbog relevantnih izuzeća predviđenih važećim zakonodavstvom u oblasti zaštite podataka o ličnosti. U nekim slučajevima to može značiti da smo u mogućnosti da zadržimo vaše Informacije čak i ako povučete pristanak. Da biste ostvarili ova prava ili da biste se obratili našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti, podnesite zahtjev tako što ćete posjetiti Portal za Zahtjeve lica za ostvarenje prava

KOLAČIĆI I OSTALE TEHNIČKE INFORMACIJE

Kada posjetite naše Digitalne usluge, mi, nezavisni dobavljači usluga i partneri možemo da koristimo „kolačiće“ ili slične tehnologije, kao što su pikseli i SDK-ovi, da bismo (i) pružali, razvijali, održavali, personalizovali, štitili i poboljšavali naše Digitalne usluge i njihov sadržaj (ii) vršili analitiku, uključujući analizu i izvještavanje o korišćenju i performansama naših Digitalnih usluga i oglasa prikazanih na njima ili isporučenih od strane njih ili preko njih (iii) štitili od, identifikovali i sprječavali prevare i druge nezakonite aktivnosti (iv) kreirali objedinjene podatke o grupama ili kategorijama naših korisnika (uključujući publike za oglašavanje) i (v) mi, naši partneri i nezavisni dobavljači usluga isporučivali, targetirali, nudili, plasirali ili personalizovali oglašavanje u vezi sa našim Ponudama ili ponudama naših klijenata i partnera (uključujući ograničavanje učestalosti prikazivanja oglasa vama). 

 

 

Opis kolačića

 

1. Obavezni kolačići

Ovi kolačići su neophodni da bi se omogućila osnovna funkcionalnost veb-sajta

 

Strogo neophodni kolačići ili slične tehnologije: Oni su neophodni da bi vam omogućili kretanje po našim Digitalnim uslugama i korišćenje njihovih funkcija, kao što je pristup bezbjednim mjestima. Ako onemogućite ove kolačiće, neke ili sve funkcije Digitalnih usluga možda neće funkcionisati.

 

2. Kolačići performansi

Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo korišćenje naših Digitalnih usluga da bismo mogli da mjerimo i poboljšavamo performanse

 

Kolačići performansi ili slične tehnologije: Oni prikupljaju informacije o tome kako koristite naše Digitalne usluge, da bismo mogli da analiziramo saobraćaj, razumijemo interakcije korisnika i poboljšamo relevantnu Digitalnu uslugu. Naši imejlovi i bilteni mogu da sadrže „veb piksel“ da bi nas obavijestili o tome kako ste stupili u interakciju sa onim što smo vam poslali. U slučaju igrica, ove tehnologije prikupljaju informacije o vašem igranju igrica, uključujući dostignuća, korišćenje funkcija i druge aktivnosti u igrici. U tu svrhu možemo da koristimo nezavisne dobavljače usluga kao što je Google analitika koji mogu da koriste sopstvene kolačiće ili slične tehnologije. Više informacija možete da saznate ako kliknete na poveznicu sa resursima za korišćenje kolačića usluge Google analitika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

3. Funkcionalni kolačići

Funkcionalni kolačići ili slične tehnologije: Oni omogućavaju našim Digitalnim uslugama da pamte izbore koje pravite (kao što je vaše korisničko ime ili regija u kojoj se nalazite) i pružaju poboljšane, ličnije funkcije, uključujući personalizovani sadržaj. Takođe mogu da se koriste za pružanje Digitalnih usluga koje ste tražili, kao što su gledanje video zapisa ili davanje komentara na blogu.

 

4. Kolačići za oglašavanje

Ove kolačiće koriste oglašivačke kompanije za prikazivanje oglasa koji su relevantni za vaša interesovanja

 

Kolačići društvenih mreža ili slične tehnologije: Koriste se kada dijelite Informacije pomoću dugmeta za dijeljenje na društvenim mrežama ili dugmeta „Sviđa mi se“ putem naših Digitalnih usluga ili kada povezujete svoj nalog ili stupate u interakciju sa našim sadržajem na sajtu ili putem sajta društvene mreže, kao što su Facebook ili Twitter. Sajt društvene mreže zabilježiće da ste to učinili, a ove Informacije mogu biti povezane sa aktivnostima targetiranja/oglašavanja, uključujući izgradnju prilagođenih publika.

 

Kolačići za oglašavanje ili slične tehnologije: Neke od naših Digitalnih usluga mogu da koriste mrežu za oglašavanje treće strane ili AT&T kompaniju ili WarnerMedia kompaniju za isporuku targetiranog oglašavanja. Oni takođe mogu imati mogućnost ograničavanja broja prikaza oglasa i praćenja vašeg pretraživanja ili korišćenja u našim Digitalnim uslugama i na Sajtovima društvenih mreža.

 

Upravljanje kolačićima i drugim tehnologijama. U slučaju Digitalnih usluga u nekim jurisdikcijama, uključujući EEP, možete da saznate više informacija o našem korišćenju kolačića i drugih tehnologija i date ili povučete pristanak ili postavite željene opcije za kolačiće, a u nekim slučajevima da uložite prigovor na svrhe legitimnog interesa za obradu vaših podataka o ličnosti, tako što ćete kliknuti na opciju Manage Cookies+ ili na neki drugi način prilagoditi željene opcije za kolačiće. Ova podešavanja su uvijek dostupna na određenom sajtu ili u određenoj aplikaciji preko poveznice „Manage Cookies+“ ili slične poveznice koja se nalazi na veb-stranicama ili u podešavanjima aplikacije. Takođe, možete da koristite podešavanja aplikacije/pregledača da biste postavili željene opcije za kolačiće.

 

U slučaju mnogih Digitalnih usluga u EEP, WarnerMedia učestvuje u IAB evropskom okviru za transparentnost i saglasnost, koji je detaljnije opisan na IAB veb-sajtu, i u skladu je sa njegovim specifikacijama i politikama na odgovarajućim veb-sajtovima i u aplikacijama. OneTrust upravlja platformom za upravljanje pristankom sa identifikacionim brojem 28.

 

Marketinška saopštenja. Pružamo vam priliku da izrazite svoje želje u vezi sa primanjem određenih marketinških poruka od nas. Ako želite da ažurirate ove željene opcije, možete (i) da se prijavite na nalog koji ste možda kreirali kod nas da biste prilagodili svoja podešavanja (kada je ta funkcija dostupna) ili (ii) da pošaljete zahtjev tako što ćete pristupiti našem Portalu individualnih prava. Takođe, možete da pratite uputstva za „otkazivanje pretplate“ navedena u bilo kojem marketinškom imejlu koji dobijete. 

 

Izbori oglasa. Samostalno ili u saradnji sa povezanim licima ili trećim stranama, možemo da prezentujemo oglase i bavimo se prikupljanjem podataka, izvještavanjem, mjerenjem odgovora na oglase i analitikom sajtova na našim Digitalnim uslugama i na veb-sajtovima trećih strana na cijelom internetu i u aplikacijama tokom vremena. Mi, naša povezana lica ili treće strane mogu da koriste kolačiće, veb-monitore, piksele, SDK-ove ili slične tehnologije za obavljanje ove aktivnosti. Oni pribavljaju informacije o aplikacijama koje koristite, veb-sajtovima koje posjećujete i druge informacije sa svih vaših uređaja i iz pregledača i na svim veb-sajtovima, u svim uslugama i aplikacijama tokom vremena da bi pomogli u prikazivanju oglasa koji će biti relevantniji za vaša interesovanja na našim Digitalnim uslugama i van njih, kao i na svim vašim uređajima i u pregledačima. Ovaj tip oglašavanja poznat je kao „oglašavanje zasnovano na interesovanjima“. Mi, naša povezana lica ili treće strane takođe možemo da koristimo ove informacije za povezivanje vaših različitih pregledača i uređaja radi oglašavanja zasnovanog na interesovanjima i u druge svrhe kao što su istraživanje, analitika, interne operacije, sprječavanje prevara i poboljšanje iskustva korisnika.

 

Pored upravljanja vašim željenim opcijama preko naše platforme za upravljanje pristankom, da biste dobili više informacija o oglašavanju zasnovanom na interesovanjima u vašem pregledaču na računaru ili mobilnom uređaju, kao i da biste onemogućili ovaj tip oglašavanja trećih strana koje učestvuju u programima samoregulacije, posjetite Your Online Choices veb-sajt ako se nalazite u EEP, kojim hostuje i koji se može posjetiti prijeko veb-sajta European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA); ako se nalazite u Argentini, preko sajta Alianza de Publicidad Digital de Argentina (APDA); ako se nalazite u Kanadi, ako posjetite veb-sajt the Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) i ako se nalazite u Sjedinjenim Američkim Državama, ako pristupite veb-sajtu Digital Advertising Alliance of the US (DAA). Da biste saznali više o oglašavanju zasnovanom na interesovanjima u mobilnim aplikacijama i da biste onemogućili ovaj tip oglašavanja trećih strana koje učestvuju u AppChoices alatu DAA-a, posjetite vezu Ad choice da biste preuzeli verziju AppChoices za svoj uređaj. Imajte na umu da će se bilo koji izbor za onemogućavanje koji izvršite preko ovih programa primijeniti na oglašavanje zasnovano na interesovanjima koje sprovode treće strane koje odaberete, ali će i dalje dozvoliti prikupljanje Informacija u druge svrhe, uključujući istraživanje, analitiku i interne operacije. Prema tome, možete nastaviti da primate oglase, ali to oglašavanje može biti manje relevantno za vaša interesovanja.

 

Važne stvari koje treba imati na umu o onemogućavanju u veb pregledaču zasnovanom na kolačićima (kao što su oni koje koriste EDAA, APDA i DAAC):

 

 

 • Blokirani kolačići: Onemogućen kolačić možda neće funkcionisati ako je vaš pregledač konfigurisan da blokira kolačiće treće strane.
 • Brisanje ili zaštita onemogućavanja: Ako izbrišete kolačiće, moraćete ponovo da ih onemogućite. Postoje dodatne komponente za pregledače koje vam pomažu da sačuvate onemogućene kolačiće. 
 • Samo ovaj pregledač: Onemogućavanje se odnosi samo na profil pregledača u kojem ste ga postavili. Na primjer, ako onemogućavanje podesite dok koristite Firefox, a zatim koristite Chrome, onemogućavanje neće biti aktivno u Chrome-u. Da biste onemogućavanje izvršili u Chrome-u, moraćete da ponovite postupak onemogućavanja. To je zato što se kolačići ne mogu čitati između različitih pregledača ili profila pregledača.

Onemogućavanje ne blokira niti briše kolačiće: Takođe ne sprječava korišćenje kolačića ili drugih tehnologija u druge svrhe pored odabira oglasa na osnovu vaših interesovanja o kojima se može zaključiti na osnovu vašeg ponašanja na mreži. Ako ovo onemogućite, podaci o vašim aktivnostima veb pregledanja se i dalje mogu prikupljati i nastavićete da vidite oglašavanje. Oglasi se mogu birati, na primjer, na osnovu sadržaja veb-stranice na kojoj se prikazuju. Ako želite potpuno da blokirate ili izbrišete kolačiće, za to možete da koristite podešavanja veb pregledača.

 

Možda ćete imati više opcija u zavisnosti od mobilnog uređaja i operativnog sistema. Na primjer, većina operativnih sistema uređaja (npr. IOS za Apple telefone, Android za Android uređaje i Windows za Microsoft uređaje) obezbjeđuju sopstvena uputstva o tome kako da se ograniči ili spriječi isporuka prilagođenih oglasa u aplikaciji. Možete da pregledate materijale za podršku i/ili podešavanja privatnosti za odgovarajuće operativne sisteme da biste saznali više o ovim funkcijama i kako se one primjenjuju na prilagođene oglase u aplikaciji.

 

Informacije o preciznoj lokaciji. Da biste omogućili ili onemogućili prikupljanje informacija o preciznoj lokaciji sa svog mobilnog uređaja putem naših mobilnih aplikacija, možete da pristupite podešavanjima svog mobilnog uređaja i izaberete da ograničite to prikupljanje. Takođe možete da ograničite prikupljanje informacija o preciznoj lokaciji sa veb-sajtova putem podešavanja pregledača.

MEĐUNARODNI PRENOSI

Djelujemo na međunarodnom nivou, a neki od procesa koji su uključeni u naše korišćenje vaših Informacija podrazumijevaće da se vaše Informacije čuvaju ili obrađuju u zemljama van zemlje u kojoj se nalazite, uključujući zemlje u kojima nivo pravne zaštite vaših Informacija može da bude drugačiji i u kojima možete da imate manja zakonska prava u vezi s njima. Konkretno, vaše Informacije mogu da se prenose u Sjedinjene Američke Države, gdje se nalaze neki od naših sistema, i tamo obrađuju. 

 

Pogledajte našu Tabelu povezanih lica sa primjerima zemalja u koje vaše Informacije mogu biti prenijete. 

 

Ipak, uvijek kada prenosimo vaše Informacije van zemlje ili regiona, kao što je Evropski ekonomski prostor, postaraćemo se da preduzmemo korake neophodne za usklađivanje sa primjenjivim pravnim zahtjevima. Zato ćemo, po potrebi, osigurati da postoje odgovarajuće zaštitne mjere tako što ćemo koristiti odgovarajuće ugovorne mehanizme, kao što su Standardne ugovorne klauzule EU, ili tako što ćemo se oslanjati na dobavljače usluga koji učestvuju u odobrenom mehanizmu međunarodnog prienosa podataka, uključujući usvajanje Obavezujućih poslovnih pravila. Za dalje informacije o dokumentima koje koristimo za zaštitu vaših Informacija kada se prenose van vaše zemlje ili regije, pošaljite zahtjev putem našeg Portala za Zahtjeve lica za ostvarenje prava

OBAVEŠTENJE O AŽURIRANJIMA

Povremeno možemo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti. Obavijestićemo vas o svim značajnim promjenama tako što ćemo postaviti obavještenja na našim sajtovima. Savjetujemo vam da povremeno provjerite i pregledate ovu politiku da biste bili u toku.

KAKO DA NAM SE OBRATITE

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete da se obratite nama i našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti preko adrese wmprivacy@warnermediagroup.com.

ŽALBE

Ako niste zadovoljni načinom na koji smo postupili sa vašim upitom, u prvom redu nam se obratite na adresu wmprivacy@warnermediagroup.com. Ako i dalje niste zadovoljni našim odgovorom, možda ćete imati pravo da se žalite svom Organu za zaštitu podataka. Obratite nam se na adresu at wmprivacy@warnermediagroup.com da biste pribavili detalje o tome kako da mu se obratite.